logo Medibase

C-Specialist

Communicatiemogelijkheden

logo 4D

Deze pagina bespreekt volgende communicatiemogelijkheden:


Communicatie met labo, rx en andere resultatenleverende diensten.

Het overbrengen van protocols tussen een andere instelling en het C-Specialist pakket gebeurt via een communicatiefile.
Iedere leverancier van resultaten dient ons C-Specialist-eigen formaat aan te leveren opdat de resultaten correct in C-Specialist zouden verwerkt worden.
De instelling kan dit formaat aanmaken volgens de werkwijze die besproken wordt in het document "Standaard protocolformaat". Dit document kan op onze website gevonden worden of kan bij ons gewoon worden aangevraagd. Men kan gerust stellen dat de manier van communiceren met C-Specialist door de meeste softwareleveranciers gekend is en reeds standaard in hun eigen software werd opgenomen.

Terug naar boven


Communicatie met de administratieve ziekenhuis-computer.

Om een communicatie tussen de twee systemen te bewerkstelligen dient eerst een actieve dialoog gevoerd te worden tussen de dienst en het centrale systeem om de weg te zoeken waarlangs best gewerkt wordt. Deze hangt natuurlijk af van de voorzieningen van het centrale systeem. Momenteel kan de communicatie in de meeste instellingen worden uitgewerkt door gebruik van de internationale HL7-standaard. Deze vorm van communicatie is standaard in C-Specialist aanwezig. Het is mogelijk de HL7 berichten uit te wisselen via file, of via een actieve koppeling waarbij confirmatieberichten tussen de verschillende computers worden gestuurd. Ook van HL7 afwijkende berichten en soms zeer ziekenhuisspecifieke formaten kunnen eventueel als basis dienen voor communicatie.

Terug naar boven


Communicatie met de tarificatiedienst van het ziekenhuis.

De vorm van de communicatiefile waarmee tarificatiegegevens op een elektronische manier kunnen doorgestuurd worden verschillen meestal per leverancier in het ziekenhuis. Van de meeste van deze leveranciers is deze vorm ons bekend en kan deze aan een vaste prijs geleverd worden, zonder bijkomend maatwerk te moeten inschatten.

Terug naar boven


Communicatie van de eigen resultaten naar de arts-collega.

Voor het doorsturen van vertrouwelijke patiŽnteninformatie stellen we u de samenwerking met Mediring of Medibridge voor.

Deze e-mailsystemen voor de medische wereld stellen je in staat de patiŽntgebonden informatie op elektronische manier naar eender welke collega te versturen en post van eender welke collega te ontvangen. Deze systemen dragen er nauwgezet zorg voor dat alles verloopt met respect voor de medische deontologie. Communicatie met beide systemen kan volledig transparant via C-Specialist gebeuren, d.w.z. dat het aanmaken van de mail, en het klaarzetten om te versturen vrij eenvoudig verloopt met een minimale tussenkomst van de gebruiker.

Terug naar boven


Communicatie met de resultatenserver in het ziekenhuis

Vanuit C-Specialist kunnen de brieven, specifieke ontslagbrieven en resultaten van technische onderzoeken naar de resultatenserver worden doorgestuurd. Ook de gecodeerde diagnosen en ingrepen (ICD-9) kunnen doorgestuurd worden. De communicatie vanuit C-Specialist gebeurt steeds via de HL7-standaard. C-Specialist kan als transparante applicatie onder het C2M product van Cegeka geÔnstalleerd worden, waardoor beide producten voor de gebruiker als ťťn geheel functioneren. Voor alle informatie over de resultatenserveroplossing van Cegeka zie http://www.cegeka.be. Zie onder voor meer gedetailleerde informatie.

Terug naar boven


Resultatenserver: detail

C-Specialist communiceert in het ziekenhuis met de resultatenserver en bewerkstelligt zo een vlotte uitwisseling van belangrijke gegevens tussen de verschillende diensten. Een perfecte en transparante uitwisseling van gegevens met de resultatenserver werd tussen C-Specialist en C2M gerealiseerd. C2M is een produkt van het bedrijf Cegeka (http://www.cegeka.be), waar C-Specialist deel van uitmaakt. Deze transparante oplossing werd bewerkstelligd doordat de ontwikkelteams van beide bedrijven een naadloze integratie van beide pakketten mogelijk maakten. C-Specialist wordt als het ware gebruikt binnen het C2M programma. Naar andere resultatenservers kan C-Specialist eveneens belangrijke gegevens communiceren.

Een gestroomlijnde communicatie tussen een departement en een resultatenserver in het ziekenhuis zorgt voor:

Communicatie is in een ziekenhuis van het allergrootste belang om tot een optimale zorgverstrekking te komen. We kunnen echter niet om de stelling heen dat elke zorgverstrekker, van administratie over arts tot verpleegkundige, eigen noden en wensen heeft op het vlak van dossier en informatie. Een centrale organisatie waarbij iedereen toegang heeft tot de voor hem of haar noodzakelijke data met daarnaast een eigen gedetailleerd dossier biedt dan ook de grootste kans op succes.

Positionering van C-Specialist in een ziekenhuis informatie systeem (ZIS)

Als we de informatiestromen in een ziekenhuis schematisch voorstellen kunnen we volgende groepen onderscheiden:

Resultatenserver diagram

Terug naar boven


Copyright © 2001 C-Specialist All rights reserved.
Information in this document is subject to change without notice.
Other products and companies referred to herein are trademarks or registered trademarks of their respective companies or mark holders.
Valid XHTML 1.0! Valid CSS 2.0!