logo Medibase

C-Specialist

Mogelijke configuraties

logo 4D

Deze pagina bespreekt volgende hard- en softwareconfiguraties :


Basisconfiguratie

De basisconfiguratie voor gebruik van C-Specialist bestaat uit de computereenheid en de printer.

De configuratie kan op het secretariaat worden geplaatst, waar ze zal worden ingezet voor de inschrijving van de patiŽnten en voor de briefwisseling. Extra printers kunnen de configuratie aanvullen. Ze worden gebruikt voor het printen van etiketten (etiketten met patiŽntenidentificaties en te kleven op verschillende aanvragen ofwel adressen-etiketten) en voor het printen van riziv-getuigschriften. Een printer voor riziv-getuigschriften is steeds een matrixprinter, aangezien er doorslag van de tekst dient te zijn op het getuigschrift-duplicaat.
Indien geen secretariaat aanwezig, kan deze configuratie geplaatst worden in het kabinet waar de consultaties gebeuren. Tijdens de consultatie kunnen de klinische gegevens worden ingevuld en als basis gebruikt worden voor het direct aanmaken van een brief en voor het aanmaken van het medicatievoorschrift en andere attesten (werkonbekwaamheid, aanvragen consult,...). Bijkomende printers zijn ook hier nuttig, bijvoorbeeld voor het printen van de getuigschriften.

Als C-Specialist hoofdzakelijk gebruikt wordt voor de registratie van de klinische gegevens, kan worden geopteerd voor een portable computer, zodat het werken niet aan ťťn kabinet gebonden is, en ook op zaalronde of in de operatiezaal kan worden ingezet.

Als er via C-Specialist veel briefwerk moet worden geproduceerd, wordt best geopteerd voor een laserprinter. Als naast het gewone A4-formaat andere formaten dienen te worden afgedrukt (medicatievoorschriften, attestjes) is een printer met twee papierlades aangeraden.
Als er riziv-getuigschriften dienen te worden geprint voor meerdere dokters, wordt best voor iedere dokter een aparte printer aangesloten (tenzij getuigschriften op basis van een vennootschap wordt geprint dan wordt de naam van de arts op deze getuigschriften bijgeprint).

Hardware
computer, scherm en toetsenbord
printer voor A4-formaten en eventuele kleine formaten
(printer voor etiketten)
(printer voor getuigschriften)
back-up (tapestreamer, CD-rom, DVD, extra harddisk of externe harde schijf)

Software
C-Specialist basislicenties

Terug naar boven


Praktijktransfert

Wanneer op twee (of drie) verschillende plaatsen consultaties worden gedaan, kan men er via de transfertmodule van C-Specialist voor zorgen dat de ingevoerde gegevens op bijvoorbeeld het kabinet in de kliniek worden overgebracht naar de consultatieplaats privť en omgekeerd.

Op beide consultatieplaatsen wordt een computerconfiguratie opgesteld en er wordt meestal via een gewone diskette of USB-stick tussen beide plaatsen gecommuniceerd. In plaats van gebruik van diskette of USB-stick kan de overdracht ook gebeuren via modemcommunicatie of via de klassieke mailprogramma's waarmee de gegevens kunnen worden doorgestuurd.

Afhankelijk van de praktische noden en de organisatie kan men kiezen op de verschillende praktijkplaatsen eventueel bijkomende printers te installeren. Zo is het mogelijk dat getuigschriften enkel in het privťkabinet worden geprint en niet in het kabinet van de kliniek, omdat daar centraal gerekend wordt.

Verder is het zo mogelijk dat op de ene praktijk-plaats een consultatie van een patiŽnt wordt ingetikt terwijl van dezelfde patiŽnt op de andere praktijkplaats op een later tijdstip een brief door de secretaresse wordt aangemaakt.

Bij het transfereren worden alle gegevens op beide plaatsen aan elkaar gelijkgesteld. Basisvoorwaarde is dat eenzelfde patiŽnt slechts op ťťn plaats wordt aangemaakt. Regelmatige transfert tussen de praktijkplaatsen is dus een belangrijke noodzaak om te vermijden dat een patiŽnt die op de ene plaats werd aangemaakt op de andere plaats opduikt alvorens de gegevens tussen de verschillende praktijkplaatsen werden uitgewisseld.

Hardware
zie Basisconfiguratie C-Specialist
Aangezien het volledige patiŽntenbestand op de beide praktijkplaatsen wordt opgeslagen, wordt automatisch voorzien in een back-upsysteem waardoor een back-upschijf zich niet meteen opdringt, hoewel wij dit toch sterk aanbevelen

Software
C-Specialist basislicenties, transfertmodule, eventueel extra users.

Terug naar boven


Netwerktransfert

Als twee of drie plaatsen binnen eenzelfde dienst voorzien worden van een computer, kan de transfertmodule van C-Specialist gebruikt worden om via het netwerk het patiŽntenbestand van de verschillende computers aan te passen. Iedere computer bevat alle patiŽntengegevens. De veranderingen die worden aangebracht op de ene computer worden op regelmatige tijdstippen automatisch naar de andere computers van het netwerk doorgestuurd.

Netwerktransfert vergt een lagere investering dan het servernetwerk omdat de kostprijs van een computer die als server moet gebruikt worden, alsook de kostprijs van de serversoftware wegvalt. Meestal worden om de vijf minuten de ingevoerde gegevens van ieder station naar de andere doorgestuurd, en de gegevens die werden ingevoerd op de andere stations binnengelezen. De gegevens van de andere stations zijn dus weliswaar met een kleine tijdsvertraging beschikbaar. De praktische situatie is echter zelden van die aard dat een servernetwerk met een multi-user omgeving (waar de gegevens direkt beschikbaar zijn) echt nodig is, omdat in de meeste diensten aan taakverdeling wordt gedaan, waar ieder station een bepaald deel van het werk voor zijn rekening neemt. Het volledige nut van de portable in deze netwerkomgeving via transfert blijft behouden; men kan de portable uit het netwerk halen en er op andere plaatsen (waar geen netwerkvoorziening is) gewoon mee doorwerken. Als de portable terug in het netwerk wordt geplaatst, zullen de veranderde gegevens van de verschillende toestellen opnieuw aan elkaar worden gelijkgesteld.

Hardware
Per lokaal wordt een basisconfiguratie opgesteld, uitgebreid met ťťn of meerdere printers afhankelijk van de praktische organisatie

Software
C-Specialist basislicenties, transfertmodule
C-Specialist extra gebruikers

Terug naar boven


Client-Server

Van zodra vier of meer computers binnen eenzelfde dienst moeten werken met hetzelfde patiŽntenbestand wordt best overgegaan naar een servernetwerk. Het volledige patiŽntenbestand komt op de centrale computer te staan en via de verschillende werkstations worden de gegevens naar de server doorgestuurd. Afhankelijk van de praktische organisatie worden sommige werkposten voorzien van extra printer of een verbinding met toestellen (b.v. voor binnenlezen van beeldmateriaal). De ingevoerde gegevens op de verschillende stations zijn direkt beschikbaar voor de andere gebruikers.

In klinieksituaties kan de vraag zich opdringen om een aantal diensten in ťťn servernetwerk op te nemen. Het voordeel hiervan is dat men op die manier de verschillende klinische gegevens, ingevoerd op andere diensten gemakkelijk kan raadplegen.

De eigenheid van iedere dienst vereist echter meestal een programmaconcept naar ťťn specifieke dienst. Iedere dienst heeft een aantal typische vragen naar gegevenscaptatie en verslaggeving van typische onderzoeken. Hiervoor worden typeverslagen, verschillende keuzelijsten, typeprotocols, verscheidene schema's en tekeningen ontworpen die bij de diensteigenheid horen. Per dienst zijn de vragen naar diverse verbindingen van toestellen anders. Verder wordt C-Specialist gebruikt voor de aanmaak en opvolging van de verschillende rekeningen (ambulant, gehospitaliseerd, consulten, dagklinieken,...), zijn er de typische prestaties en ingrepen en communiceert men al dan niet met zijn eigen privťpraktijk. Ook zijn de mogelijkheden van C-Specialist zo uitgebreid dat het programma voor vele persoonlijke taken kan ingezet worden (adressenbestand, mailings,...). Naast de typische variabelen per dienst is er dus tevens het persoonsgebonden aspect van de inhoud. Het servernetwerk van verschillende diensten heeft dus ook een aantal nadelen, omdat de eigenheid van de dienst ermee verloren gaat. Daarom wordt beter een communicatie opgezet met een globale resultatenserver in het totale ziekenhuis die alle patiŽntengegevens globaliseert.

Hardware
Servercomputer, scherm, toetsenbord en back-up
zie Basisconfiguratie C-Specialist;
per werkstation: ieder werkstation blijft een krachtige computer die eventueel lokaal andere taken op zich kan nemen.

Software
C-Specialist basislicenties, tweede en volgende gebruikers
4D Serversoftware

Terug naar boven


Copyright © 2001 C-Specialist All rights reserved.
Information in this document is subject to change without notice.
Other products and companies referred to herein are trademarks or registered trademarks of their respective companies or mark holders.
Valid XHTML 1.0! Valid CSS 2.0!