logo Medibase

C-Specialist

Overzicht mogelijke koppelingen met C-Specialist

logo 4D

 
 • Voorgeschiedenis patiŽnten
 • Foto's, Word, Excel, PDF,... documenten koppelen per patiŽnt
 • Attesten
 • Medicatievoorschriften
 • Losse brieven
 • Etiketten (*)
 • Klinische consultatie
 • Typeteksten
 • Keuzelijsten
 • Keuzeparagrafen
 • Protocols
 • Rekeningen
 • Kassa/bankfiles
 • Analytische boekhouding
 • Koppeling met externe apparaten (audiogram, tympano, focometer, foropter,...) (*)
 • Mailing
 • Derde betaler - Extenso - Alkamed
 • Koppeling met agenda (*)
 • Koppeling met spraaktechnologisch pakket (*)
 • Wachtzaal
 • Koppeling met Ziekenhuis Informatie Systeem
 • Brieven sturen naar Centraal Medisch Dossier
 • Diverse zaken per specialisme (bvb. groeicurves voor pediatrie,...)
 • Medibridge/Mediring/Medimail
 • Helpmodule
 • Backup - Restore
 • SIS/EID (niet voor MAC) (*)
 • Koppeling met Agfa Dicom/PACS
 • Cyberlab Mips
 • Koppeling met Prescribe
 • Vaccinnet
 • ...

(*): niet alle soft- of hardwaretypes zijn compatibel voor deze zaken. Win vooraf inlichtingen bij ons in, alvorens deze aan te schaffen

OPMERKING: deze lijst is niet exhaustief. Gelieve contact op te nemen met onze helpdesk indien u meer inlichtingen wilt over zaken die niet op de lijst voorkomen


Copyright © 2001 C-Specialist All rights reserved.
Information in this document is subject to change without notice.
Other products and companies referred to herein are trademarks or registered trademarks of their respective companies or mark holders.
Valid XHTML 1.0! Valid CSS 2.0!