logo Medibase

C-Specialist

Overzicht

logo 4D

C-Specialist voor Mac en Windows is een uiterst krachtig softwarepakket voor de arts-specialist, getest door en dagdagelijks gebruikt bij meer dan 500 specialistenkabinetten. C-Specialist positioneert zich in de markt van de medische software als een uiterst gebruiksvriendelijke maar volledige software, met de nodige typische accenten per discipline.

Deze pagina bespreekt de verschillende C-Specialist modules:


C-Specialist Basis

C-Specialist basisscherm

De basismodule van C-Specialist is de draaischijf van de administratieve toepassing. Alle elementen om het medisch administratieve werk te coŲrdineren, uit te voeren, en te beheersen zijn aanwezig. De intelligente link met verschillende relationele databases laten toe om het medisch secretariaat een hoger rendement te laten bereiken en efficiŽnter, nauwkeuriger en aan een lagere kostprijs te laten werken.

De standaard geÔntegreerde tekstverwerker biedt alle functionaliteiten om de briefwisseling naar de verschillende verwijzende artsen vlot en snel te verwerken. Vanuit deze module kan volledig automatisch en zonder ťťn extra bewerking eveneens een elektronische brief (via MediRing en/of Medibridge) naar de arts-verwijzers aangemaakt worden.

Algemene omschrijving basismodule:

- patiŽntenfiche : patiŽntensignalitiek, verwijsartsen, gegevens verzekering, overzichtslijst geschreven brieven, printen attesten, printen etiketten
- briefwisseling (incl. tekstverwerking) : typebrieven, tekstfragmenten, typeprotocols (=aanklikbare flow per pathologie)
- keuzelijsten, keuzeteksten in boomstructuur, veel gebruikte documenten en attesten
- geneesmiddelenbestand (printen voorschriften), literatuurbestand (naslag)
- diverse adresbestanden : geneesheren, relaties, verzekeringen, mutualiteiten
- export van brieven naar diverse elektronische formaten voor inlezen in de meeste softwarepaketten voor huisartsen (Medibridge en Mediring)
- geÔntegreerde tekenmodule en spreadsheetmodule (in serveropstelling zijn deze niet standaard)
- installatie en verplaatsing, 2 uur basisopleiding , 1 maand telefonische support incl

Optie :
- import administratieve gegevens uit centrale ziekenhuiscomputer

Terug naar boven


C-Specialist Klinisch dossier

C-Specialist scherm klinisch dossier

C-Specialist klinisch dossier is hťt Elektronisch Medisch Dossier (E.M.D.) voor de arts-specialist die vanuit ťťn module zowel klinisch dossier, resultatenserver, beelden databank en ingescande documenten binnen "klik"bereik wenst te hebben. Vanuit de dagelijkse praktijk en in overleg met de gebruikers van C-Specialist wordt per discipline een specialisme-georiŽnteerd medisch dossier voorgesteld en aangepast aan de continu wijzigende eisen van de medische praktijk.

Verschillende consultatieflows kunnen binnen het E.M.D. toegepast worden. Codering kan via eigen code of ICD9. Specifieke invulschermen voor opvolgingsperiodes, voor diverse onderzoeken, voor koppelingen met technische apparatuur,...

Algemene omschrijving module klinisch dossier :

Verdeeld over verschillende schermen, vanuit het hoofdscherm op te roepen:
- historiek consultaties, operaties en hospitalisaties
- invulschermen voor consultaties (algemeen, eigen en verwezen onderzoeken, ingrepen)
- diverse hulpmiddelen voor vlot invoeren van de klinische gegevens
- automatische integratie van de ingevulde gegevens op de brief
- codering diagnosen en ingrepen (ICD-9 of eigen codering), printen MKG-gegevens
- voorgeschiedenis
- protocols labo, rx, andere (automatische import van resultaten)
- opgeslagen beeldmateriaal
- opvolging specifieke problematiek via zelf samengestelde schermen (via spreadsheetmodule)
- opvolging specifieke problematiek via zelf samengestelde schema's (via tekenmodule)
- basisopleiding + 1 uur extra, + 1 maand extra telefonische support

Optie:
- export brieven, ontslagbrieven, klinische consultatiegegevens, ingrepen en diagnosen ovv ICD-9 naar de resultatenserver in het ziekenhuis.

Volgende modules zijn beschikbaar :
anatomopathologie, cardiologie, cardio-chirurgie, dermatologie, gastro-enterologie, gynaecologie, fysische geneeskunde, inwendige geneeskunde, endocrinologie, isotopen, maxilo-faciale chirurgie, neurochirurgie, oftalmologie, orthopedie, N.K.O, pediatrie, plastische heelkunde, pneumologie, radiotherapie, stomatologie, urologie.

Contacteer ons voor de specifieke informatie per specialiteit !!!

Terug naar boven


C-Specialist Financieel management

C-Specialist scherm rekeningen

C-Specialist tarificatie is de module waar alle financiŽle transacties tussen de patiŽnt en de arts/het ziekenhuis kunnen geregistreerd worden. Via vooraf gedefinieerde soorten rekeningen worden de verschillende af te handelen taken bijgehouden. Bij het aanmaken van de rekening dienen enkel de uitgevoerde prestaties aangeklikt te worden. De prestaties worden gemakkelijk teruggevonden omdat ze per specialiteit in verschillende groepen zijn onderverdeeld. C-Specialist berekent het basistarief volgens de riziv-nomenclatuur en laat toe om dat basistarief aan te passen (bijvoorbeeld automatisch afronden, opleggen, ...).
Via een paar simpele muisklikken wordt een riziv-getuigschrift geprint of een document dat aan de centrale inning in het ziekenhuis wordt bezorgd. Een verzamelstaat voor het medisch secretariaat met prestaties van opgenomen patiŽnten, brieven aan verzekeringsmaatschappijen als ereloonnota, opvolgen van openstaande betalingen, tot het volledige afhandelen van rekeningen via derdebetalersregeling behoren tot de mogelijkheden van de tarificatiemodule van C-Specialist.

Alle mogelijke financiŽle overzichten kunnen daarna worden geprint. Overzichten per dokter, per soort rekening, per groep van RIZIV-getuigschriften, per betaling,... .

Algemene omschrijving module tarificatie :

- verzekeringen, amb rekeningen, hospitalisatierekeningen (ook berekening ligdagen)
- printen getuigschriften,verzamelstaten voor medisch secretariaat of mutualiteit
- verzekeringsbrieven, verzamelstaten verzekeringen, overschrijvingen(evt. met gestruct.meded)
- kassasysteem
- diverse aanpasbare bestanden garanderen maatwerk per arts en per dienst
- basisopleiding + 2 uur, + 1 maand telefonische support

Opties:
- aanmaken tarificatiefiles voor centrale inning kliniek
- aanmaken tapes/verzamelstaten voor derdebetalende mutualiteit
- inlezen bankfiles (diskettes/Isabel) en afpunten van betalingen

LTD3

Kijk ook zeker eens op de website van LTD3, de Limburgse Tarificatiedienst Derdebetalenden. U kunt de administratieve verwerking en inning door deze externe firma laten gebeuren om u het nodige papierwerk te besparen.

LTD3 fungeert als inningsmechanisme voor de medische en paramedische beroepen. Deze dienst int op een snelle en correcte wijze de bedragen die medici en paramedici tegoed hebben bij de mutualiteiten voor het leveren van hun prestaties

Adres:

LTD3
ILGATLAAN 5 - 3500 HASSELT

Tel: 011-28 78 03
Fax: 011-28 78 05
URL: www.ltd3.be
E-mail: christophe.michel@ltd3.be

Limburgse Tarificatiedienst Derdebetalenden

Terug naar boven


C-Specialist Transfertmodule

Via de transfertmodule is het mogelijk om de ingevoerde gegevens op een eerste praktijkplaats gewoon op het einde van de dag of tussendoor te transfereren naar de computer van een tweede praktijkplaats. Bij aanwezigheid van de transfertmodule wordt tijdens het routinematig werken met het programma continu bijgehouden welke veranderingen er aan de databank gebeuren nieuwe bijgevoegde patiŽnten, gewijzigde patiŽntendossiers, wijzigingen aan de verschillende hulp-bestanden.

Bij het verlaten van het programma wordt dan de transfertfolder aangevuld.

Alle veranderingen van het werkstation worden in deze transfertfolder bijgehouden. Iedere praktijkplaats waar een computer aanwezig is die de veranderingen van de andere stations moet ontvangen heeft in deze transfertfolder een eigen folder waarin de veranderingen van het werkstation gewoon gedropt worden. Om deze veranderingen in een computer op een andere locatie te krijgen volstaat het gewoon deze map te kopiŽren op diskette of via USB-stick. In de tweede praktijkplaats aangekomen kopieert men de inhoud van deze diskette of deze USB-stick gewoon in de transfertfolder van de volgende computer. Bij het opstarten van het programma zal de inhoud automatisch worden geladen. Als alternatief voor de diskette/stick kan via een gewoon e-mail bericht deze file naar de andere praktijkplaats worden overgebracht.

Het transfertsysteem is ook een ideale oplossing voor gebruikers van een portable computer. Zo worden bijvoorbeeld alle veranderingen in de computer van het secretariaat gewoon op de portable overgezet via het transfertsysteem. Na het werken met de portable worden de nieuwe gegevens op hun beurt teruggestuurd naar de vaste computer van het secretariaat.

TRANSFERT IN EEN NETWERK : het is eveneens mogelijk het transfertsysteem in een netwerk te gebruiken, dit als een alternatief voor een (duurdere) uitbouw van een multi-user omgeving. Op bepaalde diensten is immers de nood voor een multi-user netwerk niet echt aanwezig. Dikwijls wordt er namelijk aan taakverdeling gedaan en doet ieder station een deel van de globale routine. Om de verschillende werkstations toch te voorzien van alle gegevens die op de andere stations werden ingevoerd, stuurt ieder werkstation op regelmatige tijdstippen alle veranderingen door naar een transfertfolder die ergens in het netwerk werd geplaatst. De andere stations detecteren op hun beurt dat in de eigen dropfolder inhoud aanwezig is waarna ze de inhoud gaan opladen. Als niet aan taakverdeling wordt gedaan en de verschillende werkstations van het netwerk hebben continu de gegevens nodig die op de andere stations werden ingevoerd moet worden overgegaan naar een echte multi-user omgeving met 4D Serversoftware.

Algemene omschrijving module transfert :

- synchronisatie van de gegevens tussen verschillende praktijkplaatsen
- semi-multiuser bij kleinere netwerken.

Terug naar boven


Copyright © 2001 C-Specialist All rights reserved.
Information in this document is subject to change without notice.
Other products and companies referred to herein are trademarks or registered trademarks of their respective companies or mark holders.
Valid XHTML 1.0! Valid CSS 2.0!